ด.ช.ทิศตะวัน ธรรมมา

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ


บทที่ 4 การใช้โปรแกรม

                                                           กด    cieaner
                                                          กด     Reqisty
                                                          กด Tools
                                                  กด         Options

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทีที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม

                                                        จากรูปดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกร
              จากรูปกดปุ่่ม OK                      
จากรูปกดปุ่่ม Next
                                                      จากรูปคลิกไปที่ I accept the agreement
                                                                 จากรูปกดปุ่่ม Next
                                                     จากรูปกดปุ่ม Install
                                                     รอการ download ให้เสร็จ
                                                        คลิกที่ Finish
                                                    คลิกไปที่ yes
เข้าสู่โปรแกรม